Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisaw Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody waciciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisaw Bziukiewicz 2007

Wjt i Kåtky - Jerzy Waszkiewicz

Pomer Jek - Dominik Waszkiewicz

Wjt

 

Po prsej woje watowj Polska wree odzyskaa epodlego. Zaceï powstawa polske urzdy jï tu powstå frasunek, bo brakowao urzdnikw. W ysch bya gïna, ale e byo wjta. Jedngo razu przyjechaly z ostroky wyejse urzdnïky jï sukaly jekgo ceka aby go zrob wjtem. Zgo e taky jeden Bolek jï poedå, ze on by mg tm wjtem zosta. Koïsjå popatrzya na ego, ale ze wyboru duzego nï aa to jedn z ch tak gådå:

- Suchåj Bolek! Cyta jï pïsa e muïs uj, bo od tego bdes å sekretårza. ale na lycu to poïene e zna, zeby e kto e osukå jek bdes podatky przyjmowå. Dlåtgo teråz zrobm ï tak prbe. Jek dobrze polycys to przez rok bdes wjtem, a potm e zobåcy. No to Bolek podz nåm: Jïle to jest trzy doda trzy?

Bolek rce wycignn przed ebe, palce rozscaperzu jï po ïly mï:

- Jus m! Se!

Jeden z urzdïkw kywnn gow jï gådå:

- Dobrze Bolek. ale ty lyc e na palcach, tylo w goe. Dlåtgo rce we teråz do tyu jï nåm podz jïle to jest try doda try?

Tak jek kåzaly Bolek rce wn do tyu, ale na palcach rachunky prowadï tak jek przdy.

- Jus m! wykrzyknn zadowolony om!

urzdïk pokru gow jï poedå:

- Patrze Bolek, ze ty cwany chop jeste. ale ty sobe tam z tyu troche pomågåe na palcach lyc. Dlåtgo teråz wz rce do keï jï podz nåm: Jïle to jest p doda p?

Bolek posue wsadu jedn rke do jednej keeï, drug do drugj jï po krtkm cae uechty wykrzyknn:

- P doda p to jest jednåe!

urzdïky spojrzely po sobe, rozeely e a jedn z ch mï tak:

- No to Bolek egzaïn z rachunkw zdåe jï na jedn rok wjtem ostaes. ale jek wrïs do domu to podz swojej kobe, zeby ï dry w keach zasya.

Bolek wjtem ostå, ale przez cay cas swojgo urzdowaå e mk wyj z podïwu:

- Skd oï edely, ze jo åm drawe kee?

Jerzy Waszkiewicz

 

Kåtky

 

Byo to w wto Matky Boskj otwornj. Ledwo wrïlym z kooa, co tam zjedlym, zdzylym przebra, gdy wpada do nas Helenka ,,Wadkowa. ïda po j byo, ze jest mocno zdenerwowano jï porusono. Tylo poedaa pochwålonke jï zaråz pytå mojej mamuï:

- Wada! ïdaa te kotky co rosy kele plebaïjï ?

- ïdaam odpoedå mama take båe, nazywaj przebïegy.

- No to wyarkuj sobe, ze juz jch tam ï ma!

- a co z ï stao? pytå mamua.

- a zaråz ï opom. Byam wcoraj rano na msy wtej. Wychodze z kooa, jïde tï kele plebaïjï, patrze, a tam w tch kåtkach edï jeke babsko jï te kåtky wykpuje. Jå e jej grzecnie pytåm: co ona tutaj robï, a to rwo przebrzyde ïc ï e odpoedå tylko dup do me odwrïa jï dalj te kåtky wykopuje. Jek me to e porusyo az zatrzsam cao. Myle sobe: to ty e s, prukfo jedna, na kogo ty traïa. Na drugy råz bdes edaa ze cyjgo bra e wolno. Jï jek jj e zacne dawa, jek j e zacne wyzywa od jekch tylko, ze od tgo krzyku az cao zgrzaam. Pytåm jj w nerwach: a pytaa probosca o pozwole ty gangrno elcno? a kdz ïkary to , ze mu pod oknm kopes fldro niemytå? a jï gospodyï tz pewe ïc e mïa cholewo bïcysto? Zobåc Wadulka! Tyle jj nagådaam, a tn satån bïty wadowå te kåtky do koïka, razm ufelke, przykrya to smat, popatrzya na me t swoj scrbat u, odwrïa ... jï posa. a me jesce trze ze zoï jï e moge uspokoj.

Moja mamua gådå:

- opanj Helenka. To te ksåtky braa e z twojgo ogrdka tylo plebaïjngo. a probosc pewe o tm edå.

a Helenka jek e wrzåe:

Co opanj! Jek jå moge, Wadulka, e nerwowa, kedy te kåtky to jå zaplanowaam sobe wykopa.

Jerzy Waszkiewicz

Wjt, Kåtky i Pomer Jek

gadki kurpiowskie

Jerzego i Dominika Waszkiewicz

Pomer Jek

 

Do mojgo dådka przyjechå rowerem kolega z ck z chtrnm їduj ё od casu do casu. Dådek chå mu zrob kawe, ale ten e chå bo, mї, ze od kawy to mu serce chyj bїje. Kelysek samogonu to by wypu, ale ё bojї. e polycjantw, tylo swojej starej, chtrnå jek wycuje bymber to zarå leje po morde. No to zacly pї sab herbåte jї narzeka. Nåsåmprzd na rzd, ze rntw e podnoї, potm na Ruskw, ze od Polåkw e chc jebkw jї sa, a skocyly o swojm zdrou. Jek dopїjaly herbåte to mj dådek zapytå:

- Sysåm Stefan, ze podobno pomer w ckach Jok Wardåkw ?

- Jo, to pråwda ! Zobåc taky mody chop, sejdet trzy roky jї juz go ї ma..

- A e s na co pomer jї co mu dolgao ?

- Jek to e m..?! m ! Cae cky o tm edz. Pomer bo å raka na maycy.

Mj dådek zacn ё drapa rёk po yїe jї gådo:

- Suchåj Stefan, ale jo sysåm, ze podobno chopy to e maj maycy..?

Kolega dådka, rozejrzå ё po bokach jї przycisonm gosm mї:

- Jok å..

Dominik Waszkiewicz kl. IV TA

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Muzeum Kurpiowskie w Wachu Mj kawaek ziemi w TVP Warszawa i Info TVP

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na niadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualnoci - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojecha

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strj

Rzemioso

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona gwna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojecha

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisaw Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choink

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl