Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

ZIENIO  TY  MOJA  KURPSIOWSKO - ŁOZIECKA

MÓJ ADRES

ZAPUSTANI PRZEZ POST DO ZIELGANOCY

HYMN KURPSIOWSKI

ZIENIO  TY  MOJA 

KURPSIOWSKO - ŁOZIECKA

 

Przez zielone łąki Omulew nom płynie,

izby kryte słomo stojo przy dolonie,

Nad Omulzio zgarbziony stary dąb as rety,

na łące bzielo party wesołe kobziety.

 

Po łące bociony tak chodzo powolnie

a w owsach jednostajnie brzęco śwersce polne.

Z borów cienistych kurpsiowskiej okolicy

zietrz rozziewa zapach sosnowej zizicy.

 

I słychać spsiewanie po łąkach po puscach

jekby jedna dusa była na tech Kurpsiach.

Po boru jegody dziewce rzie we wrzosie

i spsiewa niłemu –„leć głosie po rosie”.

 

Po długiej dolinie tęskne tony cieko

i słychać spsiewanie daleko, daleko.

I gdzie się obrócis w Bandysiach, cy w Długiem

chłopaki spsiewajo za bydłem, za pługiem.

 

Oj ślicnaś ty zienio kurpsiowsko-łoziecka,

chwaluł cie pradziad i ja od małego dziecka.

Perlista tu woda, pozietrze zdrowe, niebo jaśniejse,

chojaski rośniejse, kobziety kraśniejse i chłopy mocniejse.

 

Gdzie ni tak na śwecie kto zagra od ucha,

gdzie się roześnieje tak raźno dziewucha,

a gdzie ja usłyse tyle ptactwa wrzasku

jek nie przy Omulzi na tem bziałem psiasku.

 

Serce, moje serce do tech borów goni,

do Omulzi, do rzeki, oj tęskno ni do niej.

Niech ci Pan Bóg scanści zienio kurpsiowsko-łoziecka,

płakałam nad tobo od małego dziecka.

 

Panientas ty zienio jek em nad tobo omdlewała

boś wsystkich chłopów z Bandyś do siebzie zabrała.

I myślałam nieraz siedząc na swech progach

Cemu tyle krzyzów stoi na twech drogach.

 

 

  MÓJ ADRES

 

Przy gościeńcu stoi izba, kryje jo słoniany dach,

za łobórko stoi brzoza a na ziśni strach.

 

Zza paśnika zgonia krowy mały psiesek zły,

konik tupsie kopytkani i do dzieci rzy.

 

W łogrudku nad ziecorem śwersc na skrzypcach gra,

a Agniesia, córka moja siwe gąski gna.

 

Nad strugo hucy młyn drewniany i rozciąga mgły,

a na górce u kowala wciąz sie sypsio skry.

 

Zaś na łące dziewce spsiewa wśród tech bziałech ros,

siwy dziadek pod krzyz uklęk mózi pacierz w głos.

 

Jek przyjadzies, w krąg się rozpatrz, zamknij ocy swe

a zobacys pola, łąki, lasy - wsystkie myśli me.

Wiersze  Marianny  Piórkowskiej  z  Bandyś

ZAPUSTANI PRZEZ POST

DO ZIELGANOCY

 

Kiedy odchodzi dzień krótki i mglisty,

To ludzie gadajo ze karnawał bliski.

A w karnawale wsyscy się ciesyli

tańcowali, spsiewali, psoty stroili.

 

Jeździlim po wsi w śrazki malowane,

konie parskały strojne jek jelanie,

jeździlim, spsiewalim uciechy sukalim.

Kiedyś to my zycie  wesołe nielim.

 

Jek która para w zapusty ze sobo chodziła

poznawalim ze we śwanta bandzie się zeniła

a jekby co się stało i się rozłącyła,

to przez cało zieś psiań ciągnena – taka kara była.

 

Jesce się z niech kawalerka naśniewali,

popsiołu do izby wsypali, abo okna pomazali.

A co jurne siury jesce gorzej psotowali

kolejniaki rozbzierali i na kople wkładali.

 

I nie było tego coby się kto pogniwał,

bo tak kiedyś bywało, je i bandzie bywał.

Wsio co robzilim ziedzielim co znacy,

Pan Zmartwechwstały wsystko nom wybacy.

 

Gdy śwęty post naset wszycy poślim do kościoła

ksiądz popsioły sypsie bo jus sucha środa.

Przez calutki post kobziety się do nas schadzały

kądziele prządały, gorzkie zale spsiewały.

 

A dziewcaki młode przez ten post śwęty

haftowały lniane kosule, fartuski i wstęgi.

Przy tem haftowaniu scerze się modliły,

zeby się na śwęta wsystkie pozaniły.

 

Chłopy nase w poście tes nie próźnowali,

słoniane solnionki pletli i zyto przesypywali.

I chłopaki młode tes robote nieli

z nici kłonie zili, na ryby chodzili.

 

A gdy nadesła Palmowa Niedziela

wszyscy stroili palmy do kościoła.

Ej wysokie palmy w góre myśli niosły,

Dziękowały Bogu za przezyte posty.

 

W Zielgi Tydzień wszyscy cicho się krzątali

Psiekli, smazyli, sprzątali i kruki malowali.

W niedziele o śwycie, gdy dzwony zabrzniały,

ślim na rezurekcje i głośnom spsiewali.

 

Jus zmartwychwstał Pan Alleluja,

Cies się zienio wyzwolona Alleluja.

Raj otwarty dla nas wsystkech Alleluja,

Moc satańska zwycięzona Alleluja.

 

A kiedy z kościoła do domum wrócili

śwenconem jajkiem em sie dzielili

i łukratkiem o zmarłech myślelim w rodzinie

i zycylim sobzie niech śwęto nie ninie.

 

  HYMN KURPSIOWSKI

 

Ludność Kurpsiów nie zginena i wolno ostanie,

Odkąd Polak przejon berło jasne w Watykanie.

 

Pojadziem do Rzymu jek kiedyś Dąbrowski,

Złozeć pokłon Bogu i dar Matce Boskiej.

 

Ludność nasa takiej chwały dawno nie przezyła,

Jeko przyniós swej ojcyźnie Kardynał Wojtyła.

 

Pójdziem do klastoru chwaleć te laury,

Które noma dała Pani z Jasnej Góry.

 

Kurpsiowscyzna to przed laty była w krsi skąpana,

Dziś twe imie brzni nad śwaty, padniem na kolana.

 

Patrz, patrz Królowo dziś zyjem w wolności,

Tyś noma pomogła Pani Jegomości.

 

Kurpsiowscyzna dziś na nowo jest niepokojona,

Matka Boska nase wrogi rzuci na kolana.

 

Marś, marś my wsyscy, marś do śwętej Córy

Dziękować za łaski Pani z Jasnej Góry.

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl